Dne 16.2 se uskutečnila oddílová sportovní akce tělocvična. V následující hodině a půl si kluci vyzkoušeli různé pohybové aktivity a teamové hry. Na začátku se rozehřáli při vybíjené, a poté jsme si postavili opičí dráhu s rozmanitými překážkami. Kluci je zvládli v časech, které od sebe dělilo jen pár sekund! Radost z úspěchu byla o to větší a celý průběh byl napínavý. Nakonec jsme si zahráli fotbal a další, tu poslední, si vybíral vítěz opičí dráhy a vyhrála oblíbená vybíjená. Tělocvična se i přes malou účast vydařila a všichni si ji náležitě užili. Bambino

Comments are closed.

Post Navigation