Jako každý rok jsme se den před Štědrým dnem vypravili na krátkou výpravu na Valdštejnsko. Cestou jsme navštívili rozhlednu na Hlavatici, pod kterou jsme si udělali společné foto. Po návratu jsme se sešli ve vytopené klubovně, abychom  společně oslavili Vánoce. Za tradičního Gabova hudebního doprovodu na klávesy jsme si zazpívali vánoční koledy. Tradičně přišel i Vláďa-Sása a z Prahy přijel Kovik s Janinkou-Vosičkou, která s námi strávila nějaký čas na táboře. Po vánoční nadílce, posilněni cukrovím a teplým čajem, jsme se vydali na náměstí k živému Betlému. Domů jsme si odnesli nejen spoustu příjemných zážitků, ale mnozí i Betlémské světlo, které na náměstí rozdávalo naše skautské středisko.

Comments are closed.

Post Navigation