Kalendář

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY 2020

Pravidelné oddílové schůzky neorganizujeme, s výjimkou Zahajovací a Vánoční schůzky. Pravidelné schůzky nahrazujeme oddílovými výpravami a střediskovými akcemi.

DRUŽINOVÉ SCHŮZKY 2020

Bobři – pondělí 16:30 – 18:00

Výři – úterý 16:30 – 18:00

Kamzíci – čtvrtek 16:15 – 17:30


PLÁNOVANÉ TERMÍNY AKCÍ V 1. POLOLETÍ 2020*

Zahajovací schůzka 4.9.2020
Výprava 20.9.2020
Výroční schůze střediska zrušeno (Covid)
Výprava 3.10.2020
Výprava zrušeno (Covid)
Vyzvědač 7.11.2020
Brigáda + výprava 21.11.2020
Mikulášské odpoledne 4.12.2020
Výprava 12.12.2020
Vánoční schůzka 23.12.2020

*změna termínů vyhrazena

Naše akce

Pokud se chcete dozvědět více o našich akcích
klikněte zde na kalendář střediska.