Kalendář

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY

Pravidelné oddílové schůzky neorganizujeme, s výjimkou Zahajovací a Vánoční schůzky. Pravidelné schůzky nahrazujeme oddílovými výpravami a střediskovými akcemi.

DRUŽINOVÉ SCHŮZKY

Bobři – Pondělí 16:00-17:30

Výři – Úterý 16:30 – 17:45


PLÁNOVANÉ TERMÍNY AKCÍ V 2. POLOLETÍ

Bazén II. 17.2.2019
Tetřevky 2.-9.3.2019
Bruslení – loučení s ledem 17.3.2019
Brigáda 30.3.2019
Výprava Seleška 12.4.-14.4.2019
Svatý Jiří 27.4.2019
Výprava 18.5. 2019
Výprava 8.6.2019
Výprava 22.6.2019

Předpokládaný termín letního tábora – 27.7. – 10.8.2019


Naše akce

Pokud se chcete dozvědět více o našich akcích
klikněte zde na kalendář střediska.