Kalendář

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY

Pravidelné oddílové schůzky neorganizujeme, s výjimkou Zahajovací a Vánoční schůzky. Pravidelné schůzky nahrazujeme oddílovými výpravami a střediskovými akcemi.

DRUŽINOVÉ SCHŮZKY

Bobři – Pondělí 16:00-17:30

Výři – Úterý 16:30 – 17:45


PLÁNOVANÉ TERMÍNY AKCÍ V 2. POLOLETÍ

Výprava 29.6.2019

Termín letního tábora – 27.7. – 10.8.2019


Naše akce

Pokud se chcete dozvědět více o našich akcích
klikněte zde na kalendář střediska.