Každý rok slaví náš oddíl své narozeniny. Vždy pořádáme výlet na místo, kam vedla naše první výprava v roce 1990 (více o historii oddílu v sekci oddíl – malá historie oddílu). Letos jsme tedy slavili kulaté 20. narozeniny. Pouze někteří z nás však pamatují úplné začátky, kdy náš oddíl vznikal. Letos jsme oslavu uspořádali až 1. května ve večerních hodinách. Cílem bylo opět naše tajné místo ve Skalním městě.

Read More →

Velkou střediskovou hru „Králova přízeň“, která volně navazovala na loňskou hru „Čekání na krále“, jsem i letos hráli v lesích poblíž Žehrova. V ranních hodinách v neděli 25. dubna nás autobus odvezl na místo a velká hra mohla začít. Read More →

24. dubna mají vždy svátek všichni Jirkové. V tento den však mají svůj svátek i všichni skauti. Svatý Jiří je totiž patronem všech skautů a skautek a naše středisko každý rok pořádá oslavy v tento den. Letos jsme se sešli ve večerních hodinách na Ostrově, kde jsme zapálili slavnostní oheň. U ohně jsme si zazpívali a vysvětlili si, kdo to byl svatý Jiří. Po ohni jsem se přesunuli na konec Ostrova, kde bylo odehráno úvodní divadlo k velké střediskové hře „Králova přízeň“. Po 21. hodině jsem slavnostní den ukončili a všichni jsme se těšili na zítřejší velkou hru.

Dopoledne 16. dubna 2010 jsme se v menším počtu sešli na turnovském nádraží, abychom se vydali přes celou republiku do moravského městečka Holešov. Mezi mohykány nebojící se účasti na této náročné akci byli: Bělas, Hurvajz, Bubla, Komár a Šimša. Cesta trvala několik hodin, a tak jsme si ji zpříjemňovali hovory o nejrůznějších tématech od spojeneckého vylodění v Normandii až po existenci mimozemského života mezi námi … klasika : -) Po několika přestupech a tradiční zastávce v pardubickém velkoměstě jsme dorazili na místo. Zde už nás čekali organizátoři a luxusně vybavený autobus plný maskáčovaných odvážlivců. Autobus nás dovezl do nedaleké vesničky, kde se již tradičně koná pietní akt na památku seskoku a působení paradesantní skupiny Clay-Eva. Letos se ceremoniálu zúčastnili i všichni tři synové členů této skupiny. Po slavnostních proslovech a čestné salvě se velká část návštěvníků vydala na start samotného pochodu.

Read More →

Již sedmý rok jsme v letošní zimě vyrazili na náši „zimní expedici“. Tradičně, jsme pobývali na Bosně,  chatě  Klubu českých turistů z Turnova. Chata se nachází v krásném prostředí na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. Přesněji bychom chatu nalezli v Pasekách nad Jizerou poblíž modré sjezdovky vleku Pizár.

Read More →

Je ráno 16.ledna 1943. František Závorka a Lubomír Jasínek z parašutistické skupiny Antimony jsou obklíčeni v malém domku rovenské plovárny. Gestapo je megafonem vyzívá, aby se vzdali a po krátkém vyjednávání vycházejí z domku a vzdávají se. Se slovy „Živé nás stejně nedostanou“ se oba postupně hroutí do sněhu. Jed z rozkousnuté ampule již začal působit.

Read More →

S vánoční besídkou byl v loňských letech spojen vždy výlet do zimního skalního města, kam každoročně nosíme něco dobrého pro zvířátka. Letos jsme výlet uspořádali až mezi vánočními svátky – 28. prosince. Sraz byl v 9:00 na parkovišti pod Valdštejnem. Odtud jsme se vydali na předem nejasnou cestu. Během výletu jsme totiž hráli hru, kdy na každé křižovatce postupně každý řekl, jakým směrem se vydáme. Naše kroky vedly nejprve na Valdštejn a posléze na Janovu vyhlídku. Cestou jsme nakrmili jablky srnky a zahráli si několik her. Naší největší zábavou však byla koulovaná, kterou nám překvapivě přichystalo počasí. Konec výpravy byl v pravé poledne opět na parkovišti pod Valdštejnem. Jediné co nám na výpravě nakonec chybělo, bylo více kamarádů.
Na výpravě byli: Jirka L., Vydra, Muty, Chi-chi, Matouš, Komár, Hurvajz, Bubla, Bělas, Eman, Sítr a Focik

Read More →

I letos, v Turnově po jedenácté, si mohli nejenom členové střediska, ale také všichni Turnováci a další příchozí vyzvednout betlémské světýlko, které je v předvánoční čas rozváženo po celém světě, a to již 20 let. Betlémské světlo je symbolem propojení celého světa, světla kolem nás, světla v lidech, kteří ho chtějí a umí předat ostatním.

Read More →

Naše tradiční akce, kdy se scházíme s celým oddílem před Vánoci a slavíme své „skautské“ Vánoce, se letos konala 23. prosince od 13:00 v klubovně na Ostrově. Celá besídka se jako obvykle konala ve vánočním duchu, takže podle toho vypadal i náš úbor – skautský kroj. Na začátku jsme společnými silami vyzdobili klubovnu, zatopili, pověsili větev, uvařili čaj a navodili příjemnou vánoční atmosféru. Poté jsme se zaměřili na jednotlivé vánoční zvyky po celém světě. Na chvíli jsme se přenesli do Dánská, kde jsme vyráběli svoji vánoční ozdobu, dále jsme se vydali na Havaj, kde jsme zase museli podle dávného zvyku pořídit do akvária ostence běloskvrnného. Také jsme zdobili svíčku podle tradičního zvyku z Litvy a vyráběli českou vánoční ozdobu z dob našich prababiček. Samozřejmě nesměla chybět výroba Betlému, bez kterého si asi nikdo z nás nedokáže představit krásné a tradiční Vánoce.

Read More →

Tradiční podziminí výpravu jsem letos uskutečnili na netradičním místě a v netradiční dobu. Vyrazili jsem totiž na mysliveckou chatu poblíž Hrubé Skály a to v polovině listopadu.  Rovněž doprava byla netradiční – jeli jsme autobusem.

Read More →