Po roce opět Skautské sportovní klání, letos se můžete těšit na týmové střety ve sportech, jako florbal, vybíjené nebo „přehazce“, a zkoušky rytířství v podobě běhu, skoku do dálky a hodu „krikeťákem“.

Zajímá vás, co se za celý rok dělo v našem skautském středisku? Chtěli byste shlédnout naše poslední táborové video a nahlédnout tak pod pokličku naší největší skautské akce roku? A jak to bylo i v jiných oddílech? Pak přijměte pozvání na výroční schůzi střediska, které se koná dne 13.10.2017 od 18:00 v kongresovém centru hotelu Karel IV.

Druhá oddílová výprava nás zavedla do města Jičína a jeho okolí, kde jsme navštívili místní pozůstatky sopečné činnosti. Počasí nám přálo, a tak jsme vyrazili od vlakové zastávky ve Valdicích ve složení: Bubla, Tatra, Mimoň, Oliver, Tom a Muty směr Zebín. Po zdolání místní „velehory“ se nám naskytly krásné pohledy do krajiny. Kluky ale asi nejvíce zaujalo vězení ve Valdicích (kde byl vězněn i Kajínek).  Read More →

Dne 30. 9. 2017 se koná oddílová výprava po Jičínských sopkách

Sraz: 30.9.2017 v 7:15 na vlakovém nádraží Turnov
Návrat: 14:25 tamtéž
S sebou: Oblečení na výlet přizpůsobené počasí (např. pláštěnku, kdyby hlásili déšť), svačinu a pití na celý den, průkaz dokazující věk – např. členská průkazka Junák s fotografií, vhodnou obuv, KPZ, zápisník, tužku, 50Kč.

Na první oddílové výpravě v letošním skautském roce se náš sešlo deset (Mety, Johnny, Sysel, Kikin, Tatra, Edahůd, Mloček, Lvíče, Miki a Ufoun. Vlakem jsme se přepravili do Sedmihorek, kde nás Mety seznámil s málo známou technickou kulturní památkou – starým rozcestníkem. Ale to nebyl cíl naší výpravy. Tím byl průzkum míst, kde před dvěma sty lety stávaly osady patřící do katastru obce Kacanov. Místa, kde si dnes jen stěží někdo dokáže vybavit usedlosti čítající až osmnáct čísel popisných, a ze kterých zůstalo pramálo či jen pomístní jméno. Prošli jsme Podhájem, ze kterého zůstal jen rybník pohánějící pilu (Pilský rybník), Bukovinou, kterou většina zná jen jako arboretum u zámku Hrubá Skála. Poznali jsme i kus oddílové historie – místo ojedinělého skautského slibu v Amonově chrámu. Hlavní průzkumná činnost však proběhla na Radči. Rozděleni na dva pátrací týmy jsme objevili pozůstatky č.p. 2 a 9., stará schodiště, rozpadlé sklepy či tajemné letopočty na skále. Dešťovým údolím jsme pokračovali na Pomohovsko, které je známé již jen jako Kopicův statek. Poslední osadou byly Konice, původně rozdělené mezi katastry obcí Kacanovy (jižní) a Mašov (severní). Po průzkumu zachovalého sklepa č.p. 16 jsme vrátili zpět na zastávku Turnov město. Počasí nám oproti původní předpovědi vyšlo na 100%.

Read More →

Dne 16.9.2017 se koná první oddílová výprava v novém Skautském roce.
Sraz: 16.9.2017 v 8:30 na železniční stanici Turnov – město.
Návrat: v cca 14:00
S sebou: průkaz dokazující věk – např. členská průkazka Junák s fotografií, pláštěnku, vhodná obuv, jídlo a pití, KPZ, zápisník, tužka, 10 Kč.

Náš letošní tábor se po delší době vrátil do oblasti Lužických hor – do Radvance. Naše střediskové tábořiště se nachází v malebném koutě pod krásnými skalami. Slunná louka nabízela krásné prostředí pro naše táboření v klasických podsadových stanech.

Read More →


Zahájeno přihlašování na tábor, který se letos uskuteční v Radvanci u Nového Boru v termínu od 29.7. do 12.8.2017. Přihlásit účastníka na tábor je možné přes tento odkaz: http://scouting.turnov.org/prihlaska/tabor2017-habokawy. Po jeho vyplnění budou na uvedenou emailovou adresu zaslána potřebná táborová dokumentace a údaje k platbě. Přihlašování probíhá do 15.6 2017 22:00 hod. Před kliknutím na přihlásit prosím věnujte pozornost odstavci Odesláním přihlášky na tábor potvrzuji a souhlasím.