Historie

První chlapecký oddíl byl obnoven na přelomu let 1989/1990 pod vedení Vladimíra Stránského, který mu tehdy vtiskl tvář a směr. Začal jako zkušený vůdce pravidelnou činnost čtyř družin (Havranů, Bobrů, Kamzíků a Výrů), která byla doplněna o velké množství výprav a hlavně letních táborů. Sása, jak se Vladimírovi skautsky říká, oddílu ukázal jeho „kmenové“ tábořiště na Farské louce v Jizerských horách, jejichž okolí velmi dobře znal.

Štafetu po prvním vůdci převzal Jiří Šolc – Focman, jenž mezi lety 2003-2010 vedl oddíl v návaznosti na tradici i s vlastní iniciativou. Jeho doménou byly a jsou velké a náročné hry, které kluci obdivují a rádi se k nim vrací.

V letech 2010 – 2017 vedl oddíl Marek Fapšo – Bubla, který díky svému přehledu v historii seznámil kluky s širokou paletou zajímavých historických událostí, které promítl i do s svých oddílových a táborových her. 

Od října 2017 se novým vůdcem oddílu stal Jan Budina – Hony.

Napsat komentář