Kalendář

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY 2022/23

Pravidelné oddílové schůzky neorganizujeme, s výjimkou Zahajovací a Vánoční schůzky. Pravidelné schůzky nahrazujeme oddílovými výpravami a střediskovými akcemi.

DRUŽINOVÉ SCHŮZKY 2022/2023

Výři – úterý 17:00 – 18:30

Kamzíci – čtvrtek 16:15 – 17:30

Havrani – pátek 15:00 – 16:00


PLÁNOVANÉ TERMÍNY AKCÍ 2023

Bazén Výšinka29. 1 .2023
Bruslení s rodiči26. 2. (15:00-16:30)  (led 15:15 – 16:15)
Zimní tábor střediska – (kapacita naplněna)18. 2. – 25. 2. 2023
Sportovní odpoledne v Mašově11. 3. 2023
Brigáda Ostrovbude upřesněno
Svojsíkův závod (Výři)15. 4. 2023
Svatý Jiří (přespání + celostředisková hra)21. 4. – 22. 4. 2023
Svatý  Jiří – náměstí (středisko)24. 4. 2023 (16:30)
Výprava – cyklo21. 5. 2023
Závěrečná schůzka24. 6. 2023
Letní tábor29. 7. – 12. 8. 2023

Více na našich facebook stránkách

Naše akce

Pokud se chcete dozvědět více o našich akcích
klikněte zde na kalendář střediska.