Kalendář

ODDÍLOVÉ SCHŮZKY 2022/23

Pravidelné oddílové schůzky neorganizujeme, s výjimkou Zahajovací a Vánoční schůzky. Pravidelné schůzky nahrazujeme oddílovými výpravami a střediskovými akcemi.

DRUŽINOVÉ SCHŮZKY 2022/2023

Výři – úterý 17:00 – 18:30

Kamzíci – čtvrtek 16:15 – 17:30

Havrani – pátek 15:00 – 16:00


PLÁNOVANÉ TERMÍNY AKCÍ 2023

Bazén Výšinka 29. 1 .2023
Bruslení s rodiči 26. 2. (15:00-16:30)  (led 15:15 – 16:15)
Zimní tábor střediska – (kapacita naplněna) 18. 2. – 25. 2. 2023
Sportovní odpoledne v Mašově 11. 3. 2023
Brigáda Ostrov bude upřesněno
Svojsíkův závod (skauti) 15. 4. 2023
Svatý Jiří + přespání 21. 4. – 22. 4. 2023
   
   
   

Více na našich facebook stránkách

Naše akce

Pokud se chcete dozvědět více o našich akcích
klikněte zde na kalendář střediska.