Kolik legrace se dá užít s 1 pytlíkem neloupaných buráků jsme se přesvědčili na dnešní oddílovce, kterou si pro nás připravil Bubla. Snad největší úspěch mělo roztloukání a jedení buráků bez pomoci rukou. Posuďte sami 🙂

Read More →

Na dnešní družinovce jsme měli obzvláště důležitý úkol – sestavit systém polic, který pod stromoček dostala naše klubovna. Nebylo to jen tak, času nebylo mnoho. Zprvu se nám moc něchtělo, ale jak jsme zaslechli ťukání kladívka, pomáhat chtěl snad každý ! Ačkoliv jsme nestihli vše, už teď to vypadá dobře. Příště přidáme dvířka a zásuvky, a bude to hotové. Konečně bude ve věcech pořádek.

Read More →

Jako každý rok jsme se den před Štědrým dnem vypravili na krátkou výpravu na Valdštejnsko. Cestou jsme navštívili rozhlednu na Hlavatici, pod kterou jsme si udělali společné foto. Po návratu jsme se sešli ve vytopené klubovně, abychom  společně oslavili Vánoce. Za tradičního Gabova hudebního doprovodu na klávesy jsme si zazpívali vánoční koledy. Tradičně přišel i Vláďa-Sása a z Prahy přijel Kovik s Janinkou-Vosičkou, která s námi strávila nějaký čas na táboře. Po vánoční nadílce, posilněni cukrovím a teplým čajem, jsme se vydali na náměstí k živému Betlému. Domů jsme si odnesli nejen spoustu příjemných zážitků, ale mnozí i Betlémské světlo, které na náměstí rozdávalo naše skautské středisko.

Read More →

Na dnešní oddílové výpravě po stopách turnovských rytířů jsme ušli více než 12 km, překonali převýšení 168m a shlédli Jizeru z výšky rodinného
domu. Na cestě nás Bubla seznámil s nejstarší církevní stavbou na turnovsku (kostel. Sv. Křtitele v Nudvojovicích), u kterého jsme si zahráli
na zvědy znepřátelených šlechtických rodů – Jaroslava ze Šternberka a Jindřicha z Michalovic. Po překonání Jizery jsme prozkoumali pravděpodobné
místo středověkého bojiště a pokračovali dále přes Modřišice (243 m.n.m.) a Podháj na zaniklý hrad Kozlov. Po nasycení a důkladném průzkumu
okolí neustále popoháněni rychle se měnícím počasím jsme vyšplhali na nejvyšší kótu naší cesty – Konice (412 m.n.m.). Spršce jsme stejně
neunikli, ale zpátky na Ostrov jsme dorazili příjemně unaveni přesně na čas.

Read More →

V sobotu jsme se spolu s dalšími oddíly střediska zúčastnili akce na zámku Sychrov Knížecí lov. Kluci trénovali lukostřelbu na 3D terče (na jezevce, jelen, muflona, bobra, medvěda, rysa, tetřeva, kamzíka, …), ale i na terče na přesnost. Vše pod dozorem zkušených lukostřelců. Všichni obdrželi diplom. V parku jsme potkávali střelce v historických kostýmech. Součástí akce byla i prodejní výstava nožů, ukázky kovářů, výrobci a prodejci luků a vybavení. Někteří z nových členů oddílu si zde pro svůj lukostřelecký um vysloužili svoji přezdívku – Edahůd (Eda + Robin Hood). I přes stále probíhající výluku na železniční trati Liberec – Stará Paka vše klaplo a i počasí, kromě zimy, bylo milosrdné.

Read More →