„V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit.“ – těmito slovy začíná jeden z nejslavnější dětských knížek všech dob, která se stala naším průvodcem po letošním táboře. Na dva týdny ( 27.7.-10.8.) jsme se dostali do Středozemě, stali se s z nás trpaslíci a hobiti. Prožili jsme příběh Hobita umocněný krásným prostředím Jizerských hor.

 

Letos jsme zaplnili takřka všechny stany v táboře, neboť nás bylo více jak 40. Rozděleni jsme byli do pěti dětských družin a jedné činovnické. Postupně si každá z nich vyzkoušela známé skautské dovednosti – měření výšek a vzdáleností, uzlování a lasování, práce s mapou, sekání a řezání, vaření na otevřeném ohni a další. Starší kluci z řad Bobrů navíc ještě vytesávali dva totemy, které se stanou ozdobou naší klubovny, pokud je správně dokončí a namalují.

 

Letošní táborové výlety, které každý rok všechny družiny absolvují, proběhli na několika místech – Oldřichovský špičák, Olivetská hora a Polední kameny. Na poslední jmenované šli rádcové družin, tedy ti nejstarší, a strávili zde i noc pod širým nebem, což pro ně byl bezesporu krásný zážitek. Všechny putující skupiny cestou plnily několik úkolů, které prověřily jejich dovednosti. Rádcové navíc museli při cestě zpátky využívat zapadlé stezky a husté lesy, aby nikdo neodhalil jejich kroky.

 

Táborová hra, jak bylo již uvedeno na začátku, sledovala osudy hobita Bilba, čaroděje Gandalfa a jeho trpasličích kamarádů, kteří se vydali k Osamělé hoře, aby přemohli zlomyslného draka Šmaka. Kluci tak v průběhu tábora stavěli vodní mlýnky, navštívili hlavní město vznešených elfů, utkali se s jedovatými pavouky nebo prchali ve vodních sudech ze zajetí. Souběžně s tím si také osvojovali runové písmo a jeho tajemství. V závěrečné bitvě pak uštědřili drakovi tvrdé rány, jež ukončily jeho hrůzovládu v Osamělé hoře.

 

Letošní tábor byl z hlediska počasí jeden z nejvydařenějších za poslední roky. Sice nás zastihly kruté přívalové bouřky, nicméně všechny přišly a odešly v průběhu noci. Díky dobrému postavení našeho tábora voda rychle přitekla a rychle odtekla, takže nezpůsobila (na rozdíl od několika okolních táborů) velké škody. Přes dny bylo naopak velmi pěkně, což nám umožňovalo hrát takřka všechny naše oblíbené velké hry (Vysílače, stříkačky, softball, Maršál a špión, atd.). Rovněž jsme se díky slunným dnům chodili takřka každý den koupat do nedalekého Šolcova rybníků, u kterého stojí krásná skákací hráz. Bohužel, daň za krásné počasí jsme si vybrali v poslední táborový den. Díky celoodpolednímu dešti jsme museli zrušit závěrečný oheň a vyhlásit vítěze celotáborové hry (Kamzíci) i nejlepšího táborníka (Matyáš Krejčí – Stjů) pod střechou.

 

Obecně lze říci, že se letošní tábor velmi podařil. Souhra dobrého počasí a skvělé party, do které zapadli i naši noví spolutáborníci z řad nejmenších kluků, vytvořila příhodné prostředí pro táboření.  Nezbývá než poděkovat všem činovníkům i účastníkům za dva krásně strávené týdny.

 

Comments are closed.

Post Navigation