V sobotu 23. dubna jsme již tradičně oslavili svátek patrona skautů sv. Jířího. Oblíbená celodenní akce spojená s velkou hrou a zakončená slavnostním ohněm se konala již tradičně na prověřeném tábořišti ve Skokovech a okolních lesích. Akce je již tradičně koncipována tak, že se jednotliví členové oddílů promísí mezi sebou a soupeří tak ve třech týmech proti sobě. Během dne tak mají možnost najít nové kamarády i mezi členy jiných turnovských oddílů.

O velikosti a důležitosti akce svědčí i počet zúčastněných, který se při závěrečném ohni vyšplhal ke 200 skautů a skautek.

TvA: http:// https://www.turnovskovakci.cz/kultura/turnovsti-skauti-si-pripomneli-svatek-sveho-patrona-i-vyroci-mesta-tematickou-hrou/?fbclid=IwAR1Irsu6PPxnHpqTYjxhasWEIchFDye_5Y-gbLP7zYRAnJSYohNYg5ecmX8

Foto: Skubis & Zirrafffa

Comments are closed.

Post Navigation