Psal se podzim roku 2005 a skupina malých i velkých skautů našeho oddílu se poprvé vydává na společný průzkum Postojné jeskyně v Klokočských skalách známé také jako Amerika.

Tehdy se všichni, kdo se výpravy zúčastnili, prvně podepsali na kus papíru. Ten jsme ve vodotěsné trubce zakopali na místě známém pouze pro ty, jež se výpravy zúčastnili.

Také letos jsme se již tradičně sešli na záholickém parkovišti a vydali se podzimním ránem za Trubkou do Postojné. Cesta však nebyla nikterak snadná. Za Zdenčinou vyhlídkou, na které se kluci snažili určovat, kde leží Kozákov a kudy teče Jizera, nás čekal nelehký úkol. Projít kaňonem spících indiánů a dostat se tak ke starému náčelníkovi, který jediný zná cestu k jeskyni. Ani nalezení samotné Trubky v Postojné nebylo snadné, ale nakonec jsme uspěli a po roce se opět vynesli na denní světlo papír, kam se každý rok podepíší všichni, jež se vykopávání Trubky zúčastní.

Po návštěvě jeskyně nás cestou na Rotštejn čekal lov medvědů, kterým jsme završili celoroční bodování loňského roku s názvem „Sruby“. Nakonec jsme se všichni rozloučili na parkovišti pod Rotštejnem, odkud jsme se rozjeli do svých domovů.

Této výpravy se zúčastnili:

Hurvajz, Komár, Miguelll, Pepíno, AK-47, Pampalini, Chiquita, Jara, Zlatonka (Kája), Bugibřík, Matouš, Muty, Ondra, Vydra (Martin Špinka), Antonio (Tonda Štekl), Filozof (Péťa Korpas), Pepa Hlobil, Bambino (Matěj Kroupa), Matias Palme, Maty (Matyáš Krejčí), 386 (Ondřej Medek), Bubla, Bělásek, Sítr (bylo nás celkem 24).

Comments are closed.

Post Navigation