Nový Skautský rok 2022/2023 zahájíme oddílovou schůzkou v naší klubovně na Ostrově dne 1.9.2022 v 16 hodin.

Od nového skautského roku 2022/2023 dochází ke změně ve vedení našeho oddílu. Svou činnosti končí Jan Budina (Hony), který si zajisté zaslouží poděkování za to, co pro oddíl doposud udělal. Věříme, že se oddílových akcích bude i nadále účastnit, pokud mu to další povinnosti dovolí.

V nadcházejícím roce převezme vedení dvojice Marek Fapšo (Bubla) a Marek Kozák (Komár), přičemž v prvním pololetí bude hlavním garantem Marek Fapšo a v druhém pololetí Marek Kozák. Pro jednodušší způsob komunikace i do budoucna byl zřízen tento nový centrální email přímo na vedení oddílu: habokawy1@gmail.com

Pokud jde o vedení družin, tak se prakticky nic nemění – činovníci zůstávají stejní. Tedy Havrany povede Jiří Třešňák (Čeryk) + Tomáš Špinka (Eman), Kamzíky Jiří Měkyna (Mety) a Výry Bert Kundrák + Petr Pokorný (Sítr).

První schůzka, na které se domluví termíny družinovek se uskuteční hromadně ve čtvrtek 1.9.2022 od 16:00 na Ostrově. Povede ji Tomáš Špinka – Eman.

Comments are closed.

Post Navigation