V sobotu, v příjemných ranních hodinách, se naše výprava vypravila vlakem do Mnichova Hradiště. Hned od počátku nás provázelo typické podzimní počasí, na výpravu tedy skoro ideální. Účast byla hojná a tak jsme tedy v počtu 24 účastníků vyrazili z vlakového nádraží Mnichovo Hradiště směrem na hrad Valečov. Neznalost místního kraje způsobila hned po začátku drobné orientační potíže, ale ty jsme brzo vyřešili a proto nic nebránilo poklidné cestě na hrad Valečov. Ten jsme pokořili kolem jedenácté hodiny. U hradu jsme se posílili a bez zbytečného otálení vyrazili směrem na Drábské světničky. Po cestě se dostavily první známky únavy, ale naštěstí nikdo nebyl zmožen natolik, aby nedorazil k původnímu slovanskému hradišti. Opět nechyběla přestávka na posilnění u hradu, ale bohužel čas nás tlačil natolik, že jsme se nemohli věnovat podrobnější prohlídce. Ze Světniček jsme se „skutáleli“ dolů do Březiny. Na vlakové zastávce byla všechna únava z cesty zapomenuta a po drobném zpoždění, které vneslo nervozitu pouze mezi organizátory výpravy, jsme vlakem dorazili do Turnova. Doufáme, že se dětem výprava líbila.

Read More →

Takový byl název čekatelského vzdělávacího kurzu, kterého se letos na podzim zúčastnili roveři z našeho oddílu. Celý kurz proběhl ve dvou nabitých víkendech, kde se naši vyslanci vzdělávali „o sto šest“ v dovednostech z okruhu vedení oddílu, a vůbec práci s dětmi. Tento kurz je nezbytný pro budoucí fungování členů ve vedení oddílu, proto jsme vyslali hned celou generaci našich mladších roverů. Jmenovitě: Pepek, Hurvajz, Komár, Pim, Miguelll. Ti se mohli, na jednom z čekatelských kurzů v republice, dozvědět spoustu užitečných věcí, nejen od instruktorů, ale také porovnat zkušenosti s vrstevníky z jiných oddílů, převážně ze severních Čech. Závěrem nutno dodat, že všichni zúčastnění kurz úspěšně absolvovali.

Read More →

Tuto sobotu se již jako každoročně stal večerní Turnov dějištěm velké akční hry s názvem Vyzvědač. Jako vždy se jí zúčastnilo celé turnovské středisko včetně našeho oddílu. Velice oblíbená hra, obzvláště mezi mladšími členy oddílu, se odehrává na třech vymezených územích v historickém centru Turnova. Zpočátku nás trochu trápil déšť, který však naštěstí utichl těsně po zahájení hry. Naši odvážní vyzvědači se během vymezených dvou hodin pouštěli nebojácně na území cizích oddílů, aby získali odpovědi na připravené otázky. Skauti a starší vlčata hráli samostatně, mladší kluci se do plnění úkolů vrhali vždy v doprovodu starších roverů. Na celou hru dohlížela vybraná skupina schopných organizátorů, kteří zabezpečovali hladký průběh hry a dohlíželi na příkladné dodržování pravidel.

Read More →