V sobotu, v příjemných ranních hodinách, se naše výprava vypravila vlakem do Mnichova Hradiště. Hned od počátku nás provázelo typické podzimní počasí, na výpravu tedy skoro ideální. Účast byla hojná a tak jsme tedy v počtu 24 účastníků vyrazili z vlakového nádraží Mnichovo Hradiště směrem na hrad Valečov. Neznalost místního kraje způsobila hned po začátku drobné orientační potíže, ale ty jsme brzo vyřešili a proto nic nebránilo poklidné cestě na hrad Valečov. Ten jsme pokořili kolem jedenácté hodiny. U hradu jsme se posílili a bez zbytečného otálení vyrazili směrem na Drábské světničky. Po cestě se dostavily první známky únavy, ale naštěstí nikdo nebyl zmožen natolik, aby nedorazil k původnímu slovanskému hradišti. Opět nechyběla přestávka na posilnění u hradu, ale bohužel čas nás tlačil natolik, že jsme se nemohli věnovat podrobnější prohlídce. Ze Světniček jsme se „skutáleli“ dolů do Březiny. Na vlakové zastávce byla všechna únava z cesty zapomenuta a po drobném zpoždění, které vneslo nervozitu pouze mezi organizátory výpravy, jsme vlakem dorazili do Turnova. Doufáme, že se dětem výprava líbila.

Comments are closed.

Post Navigation