Vánoční besídka byla i přes nepřízeň počasí vydařená. Po obědě jsme si udělali malou výpravu na tradiční místo ke krmelci nedaleko Valdštejna, abychom tamním zvířátkům donesli něco na zub. Lehký déšť nás neodradil a kluci si dokonce zahráli kouličkovanou, i když sněhu příliš nebylo. Po příchodu do klubovny jsme se zahřáli teplým čajem, zahráli jsme Emanem skvěle připravenou verzi vánočního Riskuj, u něhož se kluci hodně nasmáli. Cukroví bylo, jako obvykle, snědeno velmi rychle za zpěvu vánočních koled (hudbu zajistil Gabo). Rovněž byl prostor pro spuštění táborového videa, které bude k dispozici ve velmi brzké době. Ježíšek byl letos velmi štědrý a každý z nás si odnesl nějaký ten dárek. Před pátou hodinou jsme vyrazili na náměstí, abychom podpořili skautský pěvecký sbor. Po několika desítkách minut jsme se rozešli do svých domovů s veselou myslí, že „zítra už budou Vánoce“.

Read More →

Mikulášská 2011 letos proběhla v Mašově v sokolovně. Netradiční prostředí se ukázalo jako dobré, i když v malé vstupní chodbičce bylo poněkud nahuštěno. Téma – Vesmír. Naši kluci, rozdělení do dvou skupin, vymysleli dvě scénky. Obě byly tematicky zaměřené na Star Wars a nutno dodat, že byly velmi pěkně připraveny. Za což patří všem rádcům velký dík. Nakonec jsme se sice neumístili do bodovaného třetího místo, věřím ale, že jsme si akci pořádně užili.

Read More →

Přiblížila se zima a s ní i nepříjemné a sychravé počasí, které nás zatlačilo pod střechu a ke kamnům. My jsem ale oddíl, který bez pohybu nemůže být a tak jsem namísto klasické oddílové schůzky vyrazili do tělocvičny turnovského gymnázia. Zde jsem si protáhli svá těla a zařádili při několika hrách.

Read More →

Letos se tradiční podzimní výprava odehrála v krásném prostředí Lužických hor na chtě Dřevomorka. Jako dopravní prostředek jsme tradičně zvolili vlak. Jeli jsme přes Liberec a  Českou Lípu do Jedlové. Po cestě vlakem následoval příjemně dobrodružný noční přechod dlouhý kolem 4 kilometrů k chatě.
Na chatě jsme se navečeřeli a podívali jsme se na film, který nám ukázal zrod Batmana.

Read More →

V sobotu, v příjemných ranních hodinách, se naše výprava vypravila vlakem do Mnichova Hradiště. Hned od počátku nás provázelo typické podzimní počasí, na výpravu tedy skoro ideální. Účast byla hojná a tak jsme tedy v počtu 24 účastníků vyrazili z vlakového nádraží Mnichovo Hradiště směrem na hrad Valečov. Neznalost místního kraje způsobila hned po začátku drobné orientační potíže, ale ty jsme brzo vyřešili a proto nic nebránilo poklidné cestě na hrad Valečov. Ten jsme pokořili kolem jedenácté hodiny. U hradu jsme se posílili a bez zbytečného otálení vyrazili směrem na Drábské světničky. Po cestě se dostavily první známky únavy, ale naštěstí nikdo nebyl zmožen natolik, aby nedorazil k původnímu slovanskému hradišti. Opět nechyběla přestávka na posilnění u hradu, ale bohužel čas nás tlačil natolik, že jsme se nemohli věnovat podrobnější prohlídce. Ze Světniček jsme se „skutáleli“ dolů do Březiny. Na vlakové zastávce byla všechna únava z cesty zapomenuta a po drobném zpoždění, které vneslo nervozitu pouze mezi organizátory výpravy, jsme vlakem dorazili do Turnova. Doufáme, že se dětem výprava líbila.

Read More →

Z počátku chladná sobota 15. října přinesla nakonec spoustu krásných zážitků a dokonce i dosti toho kýženého tepla. Už v 8:00 jsme se hojném počtu sešli na Ostrově, kde bylo zahájeno krajské sportovní klání skautů. Bohužel byla krajská účast (myšleno skautů mimo Turnov) nulová, což však nebránilo turnovským skautům a skautkám zažít celodenní zábavu a ve výsledku udělat i něco pro své zdraví. Hned na začátku jsme se rozdělili do soutěžních týmů, přičemž za náš oddíl byly postaveny hned tři.

Read More →

1. října jsme opět splnili svou milou povinnost a vyrazili jsme po stopách legendární Trubky do Klokočských skal. Celkem se nás sešlo 32, což je pravděpodobně rekord na této akci. Ráno jsme se sešli na parkovišti v Záholicích a hned jsme se vydali k jeskyni Postojná známé také jako Amerika. Tmavé kouty skalního bludiště se za rok prakticky nezměnily, a tak jsme naši oddílovou schránku nalezli bez větších problémů. První záznam v deníku, jenž je uložený uvnitř, říkal, že celá tradice byla založena už roku 2003, tj. v době, kdy někteří naši nynější členové byli sotva na světě. Každý z přítomných zvěčnil své jméno na papír a rádcové opět uschovali Trubku na bezpečné místo, kde ji nikdo neznalý nemůže najít.

Read More →

Není mnoho našich táborů, které by začínaly deštěm. Rok 2011 však takový byl, neboť ještě před odjezdem začalo mnoho pršet. V dešti jsem tedy naložili zavazadla a vyrazili jsme směr Farská louka. První dny byly díky dešti poněkud provizorní, avšak každé suché okno jsme využili k přestavbě tábořiště. Asi třetí den se počasí zlepšilo a tábor mohl začít naplno.

Read More →

V sobotu 4. června vyvrcholily oslavy turnovských skautů, kteří si v těchto dnech připomněli 95 let uplynulých od první skautské výpravy v Turnově. Dlouho dopředu se připravoval program, jenž vyplnil celý den. Již od oběda se na Ostrově začali scházet jak samotní skauti tak část veřejnosti. Bohužel i přes vydatnou mediální kampaň byl počet návštěvníků malý. Pro děti byly připraveny nejrůznější atrakce prověřující jejich fyzické i duševní schopnosti stejně jako zručnost. Součástí programu byly také veřejně otevřené klubovny.

Read More →