O víkendu 15.-17.4.2011 se v Kolíně konal valný sněm Junáka. Ve své
podstatě jde o nejvýznamnější shromáždění, které má vytyčit směr
organizace na příští roky. Bylo tak pro nás (Bubla, Bělas, Hony) velmi
poučné zůčastnit se celé akce. Zazemí bylo povedené hlavně díky místním
skautům. Nemuseli jsme se tak starat prakticky o nic jiného než samotné
sněmování. Mezi základní body, které se měly projednávat, patřily
následující: modernizace kroje, skautské logo a znak, politizace Junáka
či nový skautský program. O mnoho z nich se vedly dlouhé diskuze, často
poněkud přísné. Ukázalo se, že mezi 400 delegáty existuje asi 500 názorů
na jednotlivé body. To je velmi dobře, debata musí být. Těď už je jen na
nově zvoleném vedení, aby se zařídilo podle sněmovních doporučení. Těch
nekolik dní v Kolíně nám opět potvrdilo, jako názorově a zkušenostně
bohatou organizací jsme. V negativním i pozitivním smyslu. Nemá smysl se
zde rozepisovat o jednotlivých debatách (například v případě politizace
Junáka bohužel prakticky žádná neproběhla, neboť nebyl zájem ze strany
delegátů o tématu hovořit), protože jejich výsledky jsou k dispozici v
jednotlivých usneseních sněmu. Zbývá jen doporučit každému, aby se aspoň
jednou na valný sněm dostavil – je to zážitek.

Read More →

Bobři a Výři

Přípravy na družinovou výpravu začaly již na naší schůzce přibližně měsíc před samotnou výpravou. Jednomyslně si Výři vybrali výpravu do bazénu (další varianty byly ZOO a pohádkové divadelní představení). Po prvotním nadšení, kdy chtěli jet úplně všichni, se v neděli 3. dubna sešli v 7:10 na vlakovém nádraží ČD pouze čtyři Výři (Mikuláš, Tomáš, Míša a Eman) a čtyři Bobři (Radim, Vydra, Filozof a Motor). Cestou do Liberce s námi jeli i Kamzíci. V bazénu jsem strávili 2 hodiny (z toho asi 1 hodinu na tobogánu, 45 minut v venkovní řece a 10 minut ve vířivce). Čas utíkal jako voda a my jsem se vlakem ve 12:39 vrátili zpět domů a užívali si opravdu letního nedělního odpoledne. Můžeme se těšit na příští výpravy, kde se snad sejdeme již v hojnějším počtu…

V neděli 26.3. jsme se v poměrně velké skupině vypravili na Prašivku, místo nedaleko Valdštejna, kam směřovala první výprava našeho oddílu na jaře roku 1990. Na parkovišti v Pelešanech se nás sešlo více jak dvacet a zastoupeny byly všechny družiny. Po svižném vystoupání na hrad nás zastavil tamní kastelán, zda-li bychom se nechtěli podívat dovnitř. Čas nás ale bohužel tlačil a my postupovali dále směrem k Hrubé Skále. Nalézt „ukrytou“ odbočku k Prašivce díky mnohaletým zkušenostem dovedou už i mladší členové – např. Muty nebo Vydra – takže o budoucnost výpravy je rozhodně postaráno. Přímo na místě jsme si rozdali známé to služební lístečky na kroje a navštívili jsme i nově opravenou pamětní desku oddílu. Bohužel ale začalo nepříjemné krápat, takže nasazujeme pláštěnky a pádíme na hlavní cestu. Naštěstí se nám déšť vyhnul a my se mohli pohodlně věnovat experimentální fotografii – viz dole. Cesta zpět byla ještě zpříjemněna návštěvou hlavatické rozhledny. A pak už průsekem zpět na parkoviště…

Read More →

Rok se s rokem sešel a je tady osmá „Bosna -> ∞“, letos ve složení: Antonio, Bělásek, Bubla, Bugibr, Čahoun, Eman, Filozof, Fóca, Honza, Hurvajz, Chiquita, Mára, Matouš, Pampalini, Pepa, Sása, Sítr, UNC, Vydra (abecedně seřazeno).

Read More →

Za chladného nedělního odpoledne jsem se, v početné skupině, vydali z parkoviště pod Valdštejnem, na krátkou obchůzku Českým Rájem. Naším hlavním cílem byl Kopicův statek a jeho skalní reliéfy.

Read More →

Myšlenka na pořádání oslavy se zrodila 25. září 2010 při „oddílové brigádě“ u Sásy. Věděli jsme, že Sásovi bude začátkem ledna kulatých 70 let, takže už jenom záleželo na tom, jakou formu oslavy zvolíme. Nedalo to ani moc práce a padlo rozhodnutí. Zkusíme pozvat všechny plnoleté členy oddílu, kteří u nás skládali svůj skautský slib. Na oddílové radě jsme tento návrh jednoznačně podpořili, a tak mohla začít tajná příprava oslavy, o které Sása do posledních chvil nevěděl. Spolu s oslavou narozenin jsme se rozhodli zároveň oslavit i 20 let existence oddílu (obnoven na jaře 1990). Datum určen na 29.1.2011.

Read More →