Letos jsme se zúčastnili již tradiční skautské střediskové hry u příležitosti oslav Svatého Jiří, které se konaly v sobotu 16. dubna v Žehrovských lesích a Skokovech. Hra letos nesla podtitul „Královská města“.

Sešli jsem se v sobotu kolem půl desáté na autobusovém nádraží v Turnově. Celkem nás bylo 28. Z Turnova jsme se vydali autobusy do naší cílové stanice. Zde jsem vyslechli scénku, která nás uvedla do děje. Král nám oznámil, že potřebuje rozšířit počty svých poddaných. My jsem proto poctivě bojovali a za vyhrané peníze dražili postavy na královský dvůr. Když jsme zrovna nebojovali, tak jsem plnili spoustu doprovodných úkolů (zdravovědu, lanové centrum, logické hlavolamy, hledání GPS bodů, poznávali živou přírodu, cvičili jsme dopravní značky a zkoušeli svoji paměť). Celý den bylo krásné počasí a hra se vydařila. Nejen proto, že byla perfektně zorganizovaná, ale i proto, že každého moc bavila.

Večer jsem tradičně ukončili na louce ve Skokovech, kde jsem u

slavnostního ohně zpívali písničky a vyslechli výsledky hry.

Každý si ze hry odnesl předem připravené tričko a spoustu dobrý zážitků. A navíc jsme se snad něčemu novému přiučili.

Comments are closed.

Post Navigation