O víkendu 15.-17.4.2011 se v Kolíně konal valný sněm Junáka. Ve své
podstatě jde o nejvýznamnější shromáždění, které má vytyčit směr
organizace na příští roky. Bylo tak pro nás (Bubla, Bělas, Hony) velmi
poučné zůčastnit se celé akce. Zazemí bylo povedené hlavně díky místním
skautům. Nemuseli jsme se tak starat prakticky o nic jiného než samotné
sněmování. Mezi základní body, které se měly projednávat, patřily
následující: modernizace kroje, skautské logo a znak, politizace Junáka
či nový skautský program. O mnoho z nich se vedly dlouhé diskuze, často
poněkud přísné. Ukázalo se, že mezi 400 delegáty existuje asi 500 názorů
na jednotlivé body. To je velmi dobře, debata musí být. Těď už je jen na
nově zvoleném vedení, aby se zařídilo podle sněmovních doporučení. Těch
nekolik dní v Kolíně nám opět potvrdilo, jako názorově a zkušenostně
bohatou organizací jsme. V negativním i pozitivním smyslu. Nemá smysl se
zde rozepisovat o jednotlivých debatách (například v případě politizace
Junáka bohužel prakticky žádná neproběhla, neboť nebyl zájem ze strany
delegátů o tématu hovořit), protože jejich výsledky jsou k dispozici v
jednotlivých usneseních sněmu. Zbývá jen doporučit každému, aby se aspoň
jednou na valný sněm dostavil – je to zážitek.

Comments are closed.

Post Navigation