V sobotu 4. června vyvrcholily oslavy turnovských skautů, kteří si v těchto dnech připomněli 95 let uplynulých od první skautské výpravy v Turnově. Dlouho dopředu se připravoval program, jenž vyplnil celý den. Již od oběda se na Ostrově začali scházet jak samotní skauti tak část veřejnosti. Bohužel i přes vydatnou mediální kampaň byl počet návštěvníků malý. Pro děti byly připraveny nejrůznější atrakce prověřující jejich fyzické i duševní schopnosti stejně jako zručnost. Součástí programu byly také veřejně otevřené klubovny.

Hlavní část dne přišla okolo 16h, kdy se několik desítek skautů přesunulo na turnovské náměstí. Cíl byl jasný – překonat republikový rekord v počtu stanů postavených na náměstí. Během hodiny tak vyrostlo více jak 150 stanů a i když počasí nebylo na naší straně, pršelo a foukalo velmi nepříjemně, kýženého rekordu jsme dosáhli. Celkem stálo na turnovském náměstí 157 stanů a přítomný komisař potvrdil výsledek. Nastalo všeobecné veselí a dostavila se radost všech zúčastněných. Sbalení mokrých stanů byla poté už hračka.

Po návratu na Ostrov nás čekal veliký společný raut s mnoha ale opravdu mnoha druhy jídel. Sladké, slané, pečené, grilované, namazané. To všechno bylo k dispozici a odměna za odvedenou práci byla opravdu vydatná. Kulturní pobavení nabídly jednotlivé oddíly, které si připravily scénky z dějin skautingu. V nich jsme se přenesli do dávných počátků skautského hnutí na africkém kontinentě a dozvěděli jsme se rovněž něco i o počátcích obnoveného skautování v Turnově po roce 1989. Děti jako vždy odvedly skvělou práci.

Úplný závěr přišel se setměním. Velká skupina lidí odešla směrem k turnovské loděnici a na „zelený“ most přes Jizeru. Během chvíle vyplulo několik lodí s lampiony, které osvítily hladinu naší řeky. Lehce po půl desáté přišel velký ohňostroj a zapálená lilie. Konec opravdu jedinečný, Turnovem se rozléhalo volání mladších i starších a den se pomalu nachýlil. I přes menší počet zúčastněných byl tento den vydařeným připomenutí 95 let turnovského skautingu.

Comments are closed.

Post Navigation