V sobotu 4. června vyvrcholily oslavy turnovských skautů, kteří si v těchto dnech připomněli 95 let uplynulých od první skautské výpravy v Turnově. Dlouho dopředu se připravoval program, jenž vyplnil celý den. Již od oběda se na Ostrově začali scházet jak samotní skauti tak část veřejnosti. Bohužel i přes vydatnou mediální kampaň byl počet návštěvníků malý. Pro děti byly připraveny nejrůznější atrakce prověřující jejich fyzické i duševní schopnosti stejně jako zručnost. Součástí programu byly také veřejně otevřené klubovny.

Read More →

V neděli 26.3. jsme se v poměrně velké skupině vypravili na Prašivku, místo nedaleko Valdštejna, kam směřovala první výprava našeho oddílu na jaře roku 1990. Na parkovišti v Pelešanech se nás sešlo více jak dvacet a zastoupeny byly všechny družiny. Po svižném vystoupání na hrad nás zastavil tamní kastelán, zda-li bychom se nechtěli podívat dovnitř. Čas nás ale bohužel tlačil a my postupovali dále směrem k Hrubé Skále. Nalézt „ukrytou“ odbočku k Prašivce díky mnohaletým zkušenostem dovedou už i mladší členové – např. Muty nebo Vydra – takže o budoucnost výpravy je rozhodně postaráno. Přímo na místě jsme si rozdali známé to služební lístečky na kroje a navštívili jsme i nově opravenou pamětní desku oddílu. Bohužel ale začalo nepříjemné krápat, takže nasazujeme pláštěnky a pádíme na hlavní cestu. Naštěstí se nám déšť vyhnul a my se mohli pohodlně věnovat experimentální fotografii – viz dole. Cesta zpět byla ještě zpříjemněna návštěvou hlavatické rozhledny. A pak už průsekem zpět na parkoviště…

Read More →

Myšlenka na pořádání oslavy se zrodila 25. září 2010 při „oddílové brigádě“ u Sásy. Věděli jsme, že Sásovi bude začátkem ledna kulatých 70 let, takže už jenom záleželo na tom, jakou formu oslavy zvolíme. Nedalo to ani moc práce a padlo rozhodnutí. Zkusíme pozvat všechny plnoleté členy oddílu, kteří u nás skládali svůj skautský slib. Na oddílové radě jsme tento návrh jednoznačně podpořili, a tak mohla začít tajná příprava oslavy, o které Sása do posledních chvil nevěděl. Spolu s oslavou narozenin jsme se rozhodli zároveň oslavit i 20 let existence oddílu (obnoven na jaře 1990). Datum určen na 29.1.2011.

Read More →

Každý rok slaví náš oddíl své narozeniny. Vždy pořádáme výlet na místo, kam vedla naše první výprava v roce 1990 (více o historii oddílu v sekci oddíl – malá historie oddílu). Letos jsme tedy slavili kulaté 20. narozeniny. Pouze někteří z nás však pamatují úplné začátky, kdy náš oddíl vznikal. Letos jsme oslavu uspořádali až 1. května ve večerních hodinách. Cílem bylo opět naše tajné místo ve Skalním městě.

Read More →