Každý rok slaví náš oddíl své narozeniny. Vždy pořádáme výlet na místo, kam vedla naše první výprava v roce 1990 (více o historii oddílu v sekci oddíl – malá historie oddílu). Letos jsme tedy slavili kulaté 20. narozeniny. Pouze někteří z nás však pamatují úplné začátky, kdy náš oddíl vznikal. Letos jsme oslavu uspořádali až 1. května ve večerních hodinách. Cílem bylo opět naše tajné místo ve Skalním městě.

Sešli jsem se na zastávce ČD Turnov – město v 18:00. Zde jsem se rozdělili na tři skupiny, ve kterých jsme stoupali k cíli každý po jiné cestě. Na našem „tajném“ místě jsme po dvaceti letech vyměnili pamětní desku a každý z přítomných dostal další lipový lístek. Focik nám každému připomněl, jak dlouho již v oddíle působíme a také jsem si připomněli, v jakých družinách jsme v oddíle začínali.

Následně jsme se začali přesunovat zpět směrem do Turnova. Po cestě domů, když se začalo stmívat, jsme se zastavili a každý symbolicky zapálil svíčku své barvy v oddíle. Vlčata žlutou, skauti zelenou, roveři červenou a činovníci bílou.

Konec byl opět na nádraží ČD v 21:00. Počasí nám přálo a Focik nám rozdal toužebně očekávané DVD s oddílovým filmem. K úplné dokonalosti nám chybělo jenom více brášků, kteří by s námi oslavili výročí našeho oddílu.

Kdo se zúčastnil: Focik, Sása, Mety, Bělas, Bubla, Sítr, Kovik, Eman, Hurvajz, Pepa, Miguell, Pim, Komár, Honza, Karel, Jára, Vydra, Filozof, Muty, Honza D.

Comments are closed.

Post Navigation