Takový byl název čekatelského vzdělávacího kurzu, kterého se letos na podzim zúčastnili roveři z našeho oddílu. Celý kurz proběhl ve dvou nabitých víkendech, kde se naši vyslanci vzdělávali „o sto šest“ v dovednostech z okruhu vedení oddílu, a vůbec práci s dětmi. Tento kurz je nezbytný pro budoucí fungování členů ve vedení oddílu, proto jsme vyslali hned celou generaci našich mladších roverů. Jmenovitě: Pepek, Hurvajz, Komár, Pim, Miguelll. Ti se mohli, na jednom z čekatelských kurzů v republice, dozvědět spoustu užitečných věcí, nejen od instruktorů, ale také porovnat zkušenosti s vrstevníky z jiných oddílů, převážně ze severních Čech. Závěrem nutno dodat, že všichni zúčastnění kurz úspěšně absolvovali.

Comments are closed.

Post Navigation