I letos, v Turnově po jedenácté, si mohli nejenom členové střediska, ale také všichni Turnováci a další příchozí vyzvednout betlémské světýlko, které je v předvánoční čas rozváženo po celém světě, a to již 20 let. Betlémské světlo je symbolem propojení celého světa, světla kolem nás, světla v lidech, kteří ho chtějí a umí předat ostatním.

Letos dorazilo rychlíkem z Pardubic dne 19. prosince a my jsme jeho předávání spojili s tradičním vánočním zpíváním, které připravil náš sboreček pod vedením Šárky Maškové. Nejprve známé i neznámé koledy zazněly na nedalekém hradě Valdštejně, kde nás již tradičně vřele přijali. A den před Štědrým dnem se všechny oddíly, rodiče a známí sešli na turnovském náměstí, kde světýlko rozzářilo spoustu lampiček a koledy rozezpívaly mnoho zmrzlých tváří.

Informace o tradici betlémského světla najdete na stránkách www.betlemskesvetlo.cz.

Comments are closed.

Post Navigation