Opět jsme vyrazili na mariánský hřbitov a to v poměrně hojném počtu. Jako obvykle jsme si cestu za naším hlavním cílem zpříjemnili podvečerní procházkou Struhami. Před půl pátou náš oddíl dorazil k bráně hřbitova. Tiše jsme se přesunuli až do nejvzdálenějšího kouta, kde se rozléhá nevelké prostranství poseté cedulkami se jmény turnovských vojáků. Každý si podle svého našel jednoho z nich a rozdělal pro něho svíčku. Nebyli jsme jediní, kdo si vzpomněl – u pomníčku vedle ležela skautská lilie a několik svíček. Pohled na osvícené náhrobky vyvolal u mnohých pamětníků nostalgickou vzpomínku na to, jak to tu kdysi vypadalo – radši ani nemyslet. Rovněž jsme rozsvítili svíčky u dvou z naši skautských bratrů – Matyho a Robina. Zbývala cesta na náměstí a domů…

Comments are closed.

Post Navigation