V neděli 26. května se konala tradiční akce Trubka, i když v netradičním termínu, ne jako obvykle na podzim.

Trubku jsme započali jako vždy na parkovišti v Záholicích, kde se nás sešlo krásných 22 i přes ne úplně přívětivé počasí. Dalo by se říci přšenlivé. To ovšem naší výpravě vůbec neubralo na kráse ani na nasazení všech členů.

První zastávkou byl hned onen zlatý hřeb naší cesty, jeskyně Postojná. Hned po příchodu se všichni s velikou radostí a baterkou v ruce ponořili do tmy jeskyně, kde je zakopaná TRUBKA s papírem na podpisy všech, co každý ročník vykopali. Po vykopání jsme našli pozdrav od trampů, kteří naší trubku vykopali, také se podepsali a vzorně jí vrátili na své místo jak má být, což nás velmi potěšilo.

Po zakopání oddílového artefaktu jsme pokračovali přes Klokočské skály na Rotštejn a posléze přes Sekerkovy loučky na parkoviště v Záholicích na místo setkání s rodiči.

I když nám počasí nepřálo a déšť nám nedovolil žádné akční hry, prošli jsme si místa v Českém ráji, která byla pro mnohé kluky nové a nebo na nich dlouho nebyli, pobavili jsme se s kamarády oddílu a strávili jedno dopoledne pohybem místo posedávání u televizí a počítačů, takže si myslím, že můžeme i tento ročník Trubky zhodnotit za úspěšný a už teď se všichni těšíme na další vykopání a zapsání se do seznamu těch, kteří jí „dobyli“.

 

Comments are closed.

Post Navigation